Asiakasraportointi
yritys.jpg

30.11.2015

Uudet laskutusosoitteemme 15.12.2015 alkaen

Hämeen Kuljetuspiste Oy siirtyy laskujen käsittelyssä automatisoituun ostolaskujen tietosisällön tarkistukseen 15.12.2015 alkaen, ja samalla laskutusosoitteet muuttuvat alla olevan mukaisesti. Laskut on jatkossa lähetettävä ensisijaisesti verkkolaskuina. 

Lisätiedot

Operaattori Basware 

Välittäjän tunnus BAWCFI22

Hämeen kuljetuspisteen verkkolaskuosoite 003705876079

Hämeen kuljetuspiste Oy:n verkkolaskuosoite Hämeen Kuljetuspiste Oy:lle toimitettavilta laskuilta tulee löytyä aina vähintään: 

Viitehenkilö (Etunimi Sukunimi tai sähköpostiosoite) 

Hämeen Kuljetuspiste Oy:lle voi toimittaa laskuja myös PDF-muodossa sähköpostiosoitteeseen: 

kuljetuspiste@bscs.basware.com

 

Osoitteeseen ei tule lähettää mitään muuta materiaalia. Laittakaa yksi lasku yhteen PDF-tiedostoon. Yhdessä sähköpostissa voi olla useampi PDF-tiedosto. Jos laskussa on liitteitä, niin niiden tulee olla samassa PDF-tiedostossa laskun kanssa siten, että laskusivu on ensimmäisenä. 

Jos verkkolaskutusta ei ole käytössä, eikä laskua saada skannattua, lähetetään paperilasku osoitteeseen: 

Hämeen kuljetuspiste Oy

PL 727

00026 BASWARE

Muutosta koskevat yhteydenotot osoitteeseen paperinkerays.osto@accountor.fi

 

Tärkeää tietoa tunnisteista!

Jotta laskujen automaattinen käsittely olisi mahdollista, pyydämme Teitä kiinnittämään huomiota laskujen otsikkoviitteiden oikeellisuuteen:  henkilöviite, sopimusnumeroviite, ostotilausnumeroviite